ULUSLARARASI MARKA DANIŞMANLIĞI

  • Satın alma ve kaynak kullanımı deneyimlerinde uzmanlığımız ile pazardaki önemli konumumuzun yanısıra genel pazar koşulları ve dinamiklerine pazar hâkimiyetimiz sayesinde İtalyan piyasasının uluslararası müşterilere kapılarını açması amacıyla marka, perakende & dağıtımın uluslararasılaştırılmasına yönelik danışmanlık hizmeti sağlamak ile beraber JK olarak aynı zamanda satış ve üretim optimizasyonları için strateji geliştirmekle, çeşitlendirme, gelişmiş stratejiler sağlama, güçlü bir kurumsal kimliği oluşturma olanakları sağlanması,
  • Markanızı doğru bir şekilde konumlandırmak üzere size gerekli araçları temin edip markanız için stratejiler oluşturarak ve bu stratejileri eylem planına geçirmek için adım adım yol haritası sağlayarak bulunduğunuz ve bulunmak istediğiniz konum arasındaki fark analizini gerçekleştirmenize yardımcı olmak ve planın gerçekleştirilmesi esnasında yönetim ekibine eşlik edilmesi