STOK YÖNETİMİ

  • Müşterilerimizden stok satın alan ya da en uygun stokları kendi müşterilerine yönlendiren mevcut müşteriler JK tarafından size tanıtılması,
  • Kolay ve kapsamlı stok listeleri oluşturmak amacıyla gerekli önerilerin sunulması
  • Satıcı ve alıcı arasındaki görüşme prosedürlerinde destek sunulması
  • Lojistik ve gümrük prosedür & dokümantasyon işlemlerinde yardım sağlanması