PAZARLAMA HİZMETLERİ

  • Yerel ve uluslararası şirketlere pazarlama, strateji ve yönetim hizmetlerin sunulması,
  • Deneyimsel pazarlama, mobil pazarlama, çok kanallı ve sosyal medya pazarlama, açık kaynaklı pazarlama, sorumluluk ve yükümlülük (çevre+paydaşlar) gibi yeni pazarlama yaklaşımları takip edilip uygulanması ve sürekli gelişen dinamik endüstri araçlarının saglanması
  • Çeşitli performans ölçüm sistemleri (pazarlama ölçütleri: pazarlama ROİ’yi değerlendirme ile itibar analizi…) kullanılarak analiz gerçekleştirilmesi,
  • Satış kârını artırmak amacıyla müşterilere etkili bir şekilde katkıda bulunarak gelişimin her adımında destek sağlanması